Privacy verklaring - Comfortable

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in Comfortable Nederland BV stelt en alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwd, zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.

Comfortable Nederland BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Comfortable Nederland BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor orderbeheer zoals klantenadministratie, opvolgen van offertes, bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Communicatie

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te stellen. Comfortable Nederland verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt uitsluitend de benodigde gegevens ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.  Comfortable Nederland en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechtsgronden van verwerking

Wanneer U een offerte aanvraagt of een bestelling doet bij Comfortable Nederland, zullen wij een aantal persoonsgegevens van u vragen teneinde uw aanvraag / bestelling te kunnen behandelen, zoals uw e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Betaling

De betaling van de artikelen die U bij Comfortable Nederland bestelt, kan op twee manieren:

1) U betaalt via Ideal . Voor het behandelen van uw elektronische betalingen, online en offline betalingen op onze website, maken wij gebruik van de diensten van “Sissow” een zogenaamde Payment Service Provider (PSP) www.Sissow.nl

U wordt hiervoor verder geleid naar de beveiligde server van “Sissow” waar U de noodzakelijke gegevens voor uw betaling worden gevraagd.  Comfortable Nederland heeft geen toegang tot deze gegevens en kan ze ook niet raadplegen.

2) U betaalt met een bankoverschrijving rechtstreeks aan Comfortable Nederland BV: dit gebeurt niet via onze website maar gewoon via een bankoverschrijving, waarvoor U uw eigen (internet)bank gebruikt en dit nadat U van ons een factuur heeft ontvangen.

U hoeft hiervoor dus geen financiële gegevens aan ons ter beschikking te stellen of via onze website te verzenden. De betaling doet U via uw eigen beveiligde betalingsprogramma van uw eigen bank.

Wanneer uw factuur niet op de vervaldag betaald werd is het mogelijk dat wij, of een derde partij; contact opnemen met U via e-mail, telefonisch of per brief om U aan de vervaldag te herinneren. Wanneer onze factuur na deze herinnering niet betaald werd kunnen we u gegevens doorgeven aan onze advocaat of aan een incassobureau en/of deurwaarder die deze niet betaalde factuur voor ons zal innen.

Er is Comfortable Nederland verzekert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dit onder andere op het gebied van boekhouding (minimaal 7 jaar).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Onze server maakt gebruik van cookies om de volgende informatie te onthouden:

  • Hoe u op onze site terechtkomt (bijvoorbeeld via Google of via een link naar ons op een andere website)
  • Informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site bezoekt.
  • Informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief)

Deze gegevens gebruiken wij om de inhoud van onze site te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De informatie wordt intern gebruikt. Wij hebben geen overeenkomsten met derden op internet en wij verstrekken deze gegevens niet aan anderen voor commerciële doeleinden.

Direct marketing

Comfortable Nederland kan uw persoonsgegevens gebruiken voor intern marktonderzoek,  statistische doeleinden en om U via e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen m.b.t. onze website en haar inhoud, zoals het aanbod van nieuwe producten en aanbiedingen.  Deze persoonsgegevens zullen echter onder geen beding aan derden verstrekt of verkocht worden voor marketingdoeleinden.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Beveiligde verbinding
Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat uw gegevens niet onderschept kunnen worden door derden.

Voor aanvullende informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid, kunt U contact opnemen met onze verwerker verantwoordelijke:  Dhr. A de Back

Comfortable Nederland BV
Rooswijkweg 271
1951ME Velsen-Noord

arjan@comfortable

  1. Introductie
  2. Wat wordt er verzameld
  3. Vragen over uw data

Cookie verklaring

Vragen over uw data?

Neem contact met ons op m.b.t. tot vragen over uw data.

Voor- en achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Woonplaats *

Ik ga akkoord met deprivacyverklaring