Herroeping - Comfortable
Altijd in beweging

Herroeping / Retour

Herroeping of retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie:

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten bij normaal gebruik  volgens de op de verpakking beschreven gebruikersvoorschriften.
Is er iets niet in orde met een door U besteld product, neem dan binnen 14 dagen contact met ons op via info@comfortable.nl
Wij overleggen dan met U hoe we dit zo goed en snel mogelijk voor U oplossen.
Indien nodig, sturen we U een vervangend artikel of onderdeel toe.

Producten terugsturen

Als U niet tevreden bent met een bij ons besteld product, dan heeft U twee weken de tijd om aan te geven dat U het product wilt terugsturen of wilt ruilen. Na deze melding heeft U nog 2 weken de tijd om het product terug te sturen.

Voor ons is het belangrijk dat U in deze periode zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag het product niet in gebruik nemen zodat wij het daarna nog aan iemand anders kunnen verkopen.

Stuur een email naar info@comfortable.nl waarin U vermeldt:

  • uw naam
  • het ordernummer van de bestelling
  • welke producten U wilt retourneren
  • de reden van retour sturen (niet verplicht)
  • uw IBAN rekeningnummer ( deze hebben wij nodig om het aankoopbedrag terug te kunnen storten)

Terugbetaling

Wij zullen na ontbinding kosteloos het door U betaalde bedrag uiterlijk binnen twee weken terugbetalen via bankoverschrijving. Normaal gesproken is het binnen één week teruggestort. Indien U de volledige bestelling retourneert, vergoeden we ook de leveringskosten die U betaalde bij uw bestelling.

De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant.
Bij een ruiling sturen wij de nieuwe producten naar U op en betalen wij de verzendkosten.

Hygiëneartikelen kunnen niet retour

Hygiëneartikelen en huidverzorgingsartikelen waarvan de verzegeling is verbroken, kunnen niet retour gestuurd worden.
Voorbeeld:  Active Care Gel/Crème , Hip Protector ondergoed

Modelformulier voor herroeping

Er is Europees een standaardtekst opgesteld waarmee U ons kunt laten weten dat U de koop wilt ontbinden. U kunt onderstaande tekst gebruiken om aan ons te sturen, dit  is echter niet verplicht.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer U de overeenkomst wilt herroepen)

–    Aan:

Comfortable Nederland BV
Rooswijkweg 271
1951ME  Velsen-Noord

Email: info@comfortable.nl

–    Ik deel U hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: (Naam en Artikelnummer product) herroep.

– Ordernummer

– Product & maat

– Ontvangen op (Datum)

– Uw Naam en Adres

– Uw Iban rekening nummer ( Dit hebben wij nodig voor het terug storten van  uw aankoopbedrag)